Różne Rodzaje Implantów Zębowych

Implantologia to dziedzina stomatologii, która zajmuje się zastępowaniem utraconych zębów za pomocą implantów. Nowoczesne implanty stomatologiczne zapewniają naturalny wygląd i funkcjonalność zębów, poprawiając jakość życia pacjentów. Współczesna implantologia oferuje kilka różnych metod, pozwalając na dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb. Oto przegląd głównych technik implantologicznych.

Wypełnij Formularz i Umów Wizytę z 40% Rabatem

Implantacja Natychmiastowa

Implantacja natychmiastowa polega na umieszczeniu implantu bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Oszczędza to pacjentowi dodatkowych wizyt u stomatologa, a także pozwala na szybsze zakończenie leczenia. W tym podejściu specjalista umieszcza implant w tej samej sesji, w której usuwa ząb. Dzięki temu pacjent unika długiego okresu gojenia po ekstrakcji. Metoda wymaga jednak wystarczającej ilości kości w szczęce oraz braku infekcji w miejscu usuniętego zęba.

Implantacja Odroczona

Ta metoda polega na wprowadzeniu implantu po okresie gojenia, zwykle trwającym od kilku tygodni do kilku miesięcy po ekstrakcji. Pozwala na naturalną odbudowę kości w miejscu usuniętego zęba, co może skutkować lepszą stabilnością implantu. Implantacja odroczona stosuje się, gdy występuje infekcja lub gdy struktura kości wymaga dodatkowej regeneracji.

Technika All-on-4

Ta technika umożliwia odbudowę całego łuku zębowego za pomocą czterech implantów. Implanty umieszcza się pod kątem, aby zapewnić stabilność, nawet jeśli kość w szczęce lub żuchwie jest osłabiona. Po umieszczeniu implantów dołączany jest most protetyczny, który natychmiast przywraca funkcje żucia i estetykę. Metoda All-on-4 skraca czas leczenia, eliminując konieczność przeprowadzania skomplikowanych zabiegów augmentacji kości.

Technika Zygomatyczna

W przypadku zaawansowanej utraty kości w szczęce metoda zygomatyczna oferuje alternatywę dla klasycznych implantów. Polega na umieszczeniu długich implantów w kościach jarzmowych, czyli wyżej niż standardowe implanty. Dzięki temu pacjenci mogą uniknąć przeszczepu kości, a procedura zapewnia natychmiastową odbudowę funkcji żucia.

Miniimplanty

Miniimplanty, znacznie mniejsze od standardowych implantów, pozwalają na stabilizację protez zębowych bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych procedur. Stomatolog może je stosować do podtrzymywania protez częściowych lub jako tymczasowe wsparcie podczas procesu gojenia.

Augmentacja Kości

W sytuacjach, gdy ilość kości jest niewystarczająca do umieszczenia implantu, stosuje się augmentację kości. Polega ona na przeszczepieniu materiału kostnego, który z czasem ulega integracji z kością pacjenta. Ta procedura może być przeprowadzana jako odrębny zabieg lub równocześnie z implantacją, zwiększając szanse na sukces.
Podsumowanie

Różne metody implantologii oferują różnorodne rozwiązania dla pacjentów o różnych potrzebach. Wybór odpowiedniej techniki zależy od stanu kości, liczby utraconych zębów, a także indywidualnych preferencji pacjenta. Nowoczesna implantologia zapewnia naturalny wygląd i funkcjonalność, poprawiając komfort życia poprzez odbudowę pełnego uśmiechu.

Wypełnij Formularz i Umów Wizytę z 40% Rabatem